بانک جهانی در مورد رهایی بخشی از دارایی منجمد شدهٔ افغانستان تصمیم می‌گیرد.

بانک جهانی در مورد رهایی بخشی از دارایی منجمد شدهٔ افغانستان تصمیم می‌گیرد.

بانک جهانی پیشنهاد رهایی ۵۰۰ میلیون دالر از دارایی‌های منجمد شدهٔ افغانستان به ادارات بشری را فردا نهایی می‌سازد. این پول از بودجه‌ای است که جامعهٔ جهانی با افغانستان کمک کرده بود.

برخی منابع آگاه از این موضوع به خبرگزاری رویترز گفته اند که با آنهم این روند به دلیل تعزیرات ایالات متحده پیچیده باقی مانده است.

سه ماه پس از آن که گروه طالبان بر افغانستان مسلط شد، جمعیت ۳۹ میلیون نفری این کشور با اقتصاد در حال سقوط،‌ زمستان با کمبود غذایی و فقر روز افزون مواجه است.

آگاهان گفته اند که از این پول به گونهٔ عمده در بخش مراقبت‌های صحی استفاده خواهد شد. آنان همچنان گفته اند که از این پول معاشات معلمان و سایر مامورین دولتی پرداخت نخواهد شد.

در این پیشنهاد از بانک جهانی خواسته شده است تا این ۵۰۰ میلیون دالر را به ملل متحد و سایر ادارات بشری بدون نظارت و گزارش‌دهی،‌ انتقال دهد، اما در مورد سکتور مالی یا چگونگی انتقال آن به افغانستان، اشاره نشده است.

وزارت خارجهٔ ایالات متحده تایید کرده است که واشنگتن با بانک جهانی و سایر اعانه‌دهندگان در مورد چگونگی استفاده از این پول کار می‌کند، به شمول احتمال پرداخت معاشات معلمان و کارمندان بخش صحت.
بر اساس این معلومات ۷۰ درصد بودجهٔ ملکی افغانستان از کمک‌های خارجی تمویل می‌شد.اما بانک جهانی پس از تسط طالبان بازپرداخت این بودجه را تعلیق کرد و واشنگتن نیز انتقال دالر امریکایی به این کشور را توقف داد و در حدود نه میلیارد دالر دارای بانک مرکزی افغانستان را نیز منجمد و کمک‌های مالی به این کشور را متوقف کرد. 
پشتو صدای آمریکا
۲۰۲۱/۲۹/۱۱

توییت ها

مشاهده بیشتر

انفوگرافیک تلفات ماهیانه

اسلایدر تصاویر انستاگرام

اعلامیه ها