رژیم طالبان مسئول افزایش قاچاق غیرقانونی کودکان در افغانستان است!

رژیم طالبان مسئول افزایش قاچاق غیرقانونی کودکان در افغانستان است!

از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، قاچاق غیرقانونی کودکان افغان و خرید و فروش غیرقانونی کالا در منطقه افزایش یافته است. به دلیل گرسنگی و بحران انسانی، خرید و فروش غیرقانونی کالا از مرزها چندین برابر شده است!

کودکان بین سه تا ۱۰ سال، هر کامیون عبوری را زیر نظر می گیرند تا بتوانند به نحوی سوار شده و وارد پاکستان شوند، جایی که بتوانند کالا بفروشند و در ازای آن شکر و آرد بخرند!

 یک افسر گمرک گفت: "کودکان به محلی ها سیگار، باتری، مواد غذایی و نوشیدنی می دهند و در ازای آن شکر، آرد، حبوبات و غیره می گیرند. برخی از کیسه ها حاوی مواد مخدر غیرقانونی است که این کودکان سعی می کنند در اینجا در پاکستان ارزان بفروشند، اما به دلیل کنترل شدید در مرز تورخم، این کودکان دستگیر می شوند!"

مامور گمرک افزود که بسیاری از کودکان به دلیل مخفی شدن یا آویزان شدن در کامیون ها به دلیل تصادفات جان خود را از دست می دهند. جنگجویان طالبان اغلب در آن سوی مرز دیده می شوند که کودکان را تعقیب می کنند تا از دروازه عبور نکنند، اما گرسنگی و نیاز تمام ترس این کودکان بی گناه را از بین برده است!

اگرچه جنگ در کشور پایان یافته است، اما نقض جدی حقوق بشر به ویژه علیه زنان و اقلیت ها بی وقفه ادامه دارد. امارت اسلامی افغانستان به دلیل اعمال محدودیت ها بر زنان با انتقاد در داخل و خارج از افغانستان مواجه شده است!

توییت ها

مشاهده بیشتر

انفوگرافیک تلفات ماهیانه

اسلایدر تصاویر انستاگرام

اعلامیه ها