معین وزارت معارف طالبان: اسلام کسب علم را بر مرد و زن فرض کرده است 

 معین وزارت معارف طالبان: اسلام کسب علم را بر مرد و زن فرض کرده است 

مسوولان مرکز تحقیقاتی و توسعه‌یی آسیا نشستی را زیر عنوان" گفتمان افغانستان، معارف ، تحصیلات عالی و فقر" در کابل برگزار کرده و هدف آنرا جمع آوری نظریات متخصصین به منظور بیرون رفت از چالش‌های موجود اقتصادی، تحصیلی و تعلیمی در افغانستان، عنوان می‌کنند.

 عبدالفتاح حکیمی رییس مرکز تحقیقاتی و توسعه‌یی افغانستان گفت: "ما یک چتر را ایجاد کردیم تا نظریات متخصصین را به منظور بیرون رفت از چالش های اقتصادی، تحصیلی و تعلیمی افغانستان جمع آوری کرده آنرا با مسوولان شریک سازیم."


 دراین نشست، شیخ احمد شهید خیل معین وزارت معارف گفت: انسان ها در هر عرصه زندگی خویش نیاز به علم و دانش دارد که کسب آن تضمین کننده پیشرفت و ترقی جامعه است.

 وی با بیان اینکه باید تمام اقشار جامعه به شمول زنان به علم دست رسی داشته باشند گفت: انسان در زندگی فردی، اجتماعی دنیوی، اخروی و مدنی به علم و دانش ضرورت دارد.

توییت ها

مشاهده بیشتر

انفوگرافیک تلفات ماهیانه

اسلایدر تصاویر انستاگرام

اعلامیه ها