وضعیت در افغانستان "وحشتناک" است!

وضعیت در افغانستان "وحشتناک" است!

دیوید بیزلی، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذای سازمان ملل گفت که میلیون ها نفر در افغانستان در حالی که برای تامین نیازهای اساسی خود تلاش می کنند با وضعیت وخیم روبرو هستند!
 "افغانستان از قبل یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود و حداقل ۲۰ سال با طالبان درگیری داشت. چیزی که اکنون با آن روبرو هستیم فاجعه بار است. تعداد افرادی که به معنای واقعی کلمه در آستانه گرسنگی هستند ۲۳ میلیون نفر از ۴۰ میلیون نفر است!". بیزلی توضیح داد که دسترسی مانع بزرگی نیست که برنامه جهانی غذا با آن روبروست، بلکه مانع اصلی بودجه است!

توییت ها

مشاهده بیشتر

انفوگرافیک تلفات ماهیانه

اسلایدر تصاویر انستاگرام

اعلامیه ها