چگونه یونیسف به معلمان افغانستان کمک مالی می کند!

چگونه یونیسف به معلمان افغانستان کمک مالی می کند!

پس از تصرف کابل توسط طالبان، دولت بایدن ۷ میلیارد دالر از پول افغانستان را در فدرال رزرو ایالات متحده مسدود کرد. همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم های اقتصادی خود را علیه ملت حفظ کرده است. این دو اقدام عملا افغانستان را در یک بحران مالی فرو برد!

جریان کم اقتصادی بسیاری از جمله معلمان را فقیر کرد. معلمان موظف به پرداخت هزینه لوازم کلاس برای ادامه تحصیل دانش آموزان خود هستند. در فبروری ۲۰۲۲، یونیسف متعهد شد که به این معلمان افغانستان کمک هزینه بپردازد تا بار آنها را کاهش دهد!

آموزش در افغانستان یکی از مهمترین پله های ایجاد صلح و برابری است. متاسفانه بیش از ۳ میلیون کودک به مکتب نمی روند. حداقل ۶۰ درصد این کودکان دختر هستند که در افغانستان برای تحصیل در وضعیت نامناسبی قرار دارند!

معلمان افغانستان برای بهبود سطح آموزش و سواد مبارزه می کنند. آخرین داده های موجود مربوط به سال ۲۰۱۸ است، زمانی که نرخ باسوادی به ۴۳ درصد رسید، در حالی که قبلا در سال ۲۰۱۱ به ۳۱ درصد رسیده بود. این افزایش فوق العاده ای در نرخ باسوادی است. این امر نشان دهنده بهبود کیفیت آموزش و کیفیت معلمان است!

با این حال، با توجه به کمبود معاش و بی ثباتی که یک معلم در افغانستان با آن مواجه است، هیچ تضمینی وجود ندارد که افغانستان بتواند تعداد معلمان را برای باز نگه داشتن مکاتب در سراسر کشور فراهم کند!

یونیسف شروع به اعطای کمک هزینه ۱۰۰ دالری به حدود ۱۹۴ هزار معلم افغانستان کرده است. محدودیت‌های اقتصادی افغانستان باعث شده است که بسیاری از کارکنان بخش دولتی درآمد خود را از دست بدهند و یکی از گروه‌هایی که بیشترین تاثیر را داشته، معلمان هستند!

حمایت یونیسف دو ماه به طول خواهد انجامید، زیرا این بودجه "کمک مالی اضطراری" است. با این حال، اگر دولت افغانستان راهی برای از سرگیری معاش معلمان پیدا نکند، ممکن است بودجه تمدید شود!

یونیسف گفته است که برای ادامه کمک مالی به ۲۵۰ میلیون دالر اضافی نیاز دارد. با این حال، کار معلمان حیاتی است و آنها عزم خود را برای یافتن بودجه دارند!
(بورگن)
۲۰۲۲/۱۰/۰۳

توییت ها

مشاهده بیشتر

انفوگرافیک تلفات ماهیانه

اسلایدر تصاویر انستاگرام

اعلامیه ها