گوترش: میلیون‌ها افغان در آستانه مرگ قرار دارند، دارایی‌های افغانستان آزاد شود

گوترش: میلیون‌ها افغان در آستانه مرگ قرار دارند، دارایی‌های افغانستان آزاد شود

دبیر کل سازمان ملل متحد می‌گوید که میلیون‌ها افغان در آستانه مرگ قرار دارند. او از جامعه جهانی خواست تا برنامه کمک‌های بشردوستانه ۵ میلیارد دالری سازمان ملل متحد را تمویل کند.

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، به خبرنگاران گفت که انجماد دارایی‌های افغانستان پیامدهای مرگ‌بار برای مردم افغانستان دارد.

او پیشنهاد کرد که قوانین و شرایطی که از مصرف پول برای نجات جان مردم و اقتصاد افغانستان جلوگیری می‌کند باید در این شرایط اضطراری به حالت تعلیق درآید.

دبیر کل سازمان ملل متحد در این نشست خبری از وضعیت افغانستان به عنوان «کابوس آشکار» یاد کرد و گفت که برای کمک به مردم با زمان رقابت می‌کند.

آنتونیو گوترش می‌گوید که مردم در افغانستان نوزادان را برای این که به سایر اعضای خانواده نانی برای خوردن پیدا شود، می‌فروشند.

به گفته او، نیمی از جمعیت افغانستان در حال حاضر به کمک‌های نجات زنده‌گی وابسته هستند. او هشدار داد که این وضعیت، بدون تلاش هماهنگ‌تر جامعه بین‌المللی، به این معنا است که تقریباً هر مرد، زن و کودک در افغانستان می‌تواند با فقر حاد مواجه شود.

گوترش گفت که سال گذشته، سازمان ملل متحد و شرکای بشردوستش به ۱۸ میلیون نفر در سراسر کشور کمک کردند که ۶۰ درصد بیش‌تر از سال قبل است. او تأکید کرد که عملیات بشردوستانه به شدت نیازمند پول بیش‌تر و انعطاف بیش‌تر است.

دبیر کل سازمان ملل متحد گفت که کمک‌های مالی بین‌المللی باید برای پرداخت معاشات کارگران سکتور دولتی و کمک به موسسات افغانستان در ارائه مراقبت‌های صحی، آموزشی و سایر خدمات حیاتی مجاز باشد.

او افزود: «به نوبه خود، سازمان ملل متحد اقداماتی را برای تزریق نقدینه‌گی به اقتصاد (افغانستان) از طریق ترتیبات مجاز خلاقانه انجام می‌دهد. اما این یک قطره در سطل است.»

آنتونیو گوترش خاطرنشان کرد که راه‌اندازی سریع سیستم بانکی برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و فعال کردن عملیات بشردوستانه ضروری است.

به گفته او، کارایی بانک مرکزی افغانستان باید حفظ و تقویت شود و مسیری برای آزادسازی مشروط ذخایر ارز خارجی افغانستان نیز مشخص شود.

دبیر کل سازمان ملل گفت: «ما باید برای تزریق سریع نقدینه‌گی به اقتصاد و جلوگیری از فروپاشی که منجر به فقر، گرسنه‌گی و فقر برای میلیون‌ها نفر می‌شود، اقدامات بیش‌تری انجام دهیم.»

او با اشاره به انتقال ۲۸۰ میلیون دالر از صندوق امانی افغانستان در بانک جهانی گفت که منابع باقی مانده که بیش از ۱.۲ میلیارد دالر است باید برای کمک به مردم افغانستان برای زنده ماندن در زمستان در دست‌رش قرار بگیرد.

با این حال، دبیر کل سازمان ملل متحد می‌گوید که آماده است تا با کشورهای عضو و دیگران همکاری کند تا سیستم‌های پاسخ‌گویی شود که کمک‌های مالی را به مردم افغانستان که بیش‌ترین نیاز را دارند، برساند و اطمینان حاصل کند که این بودجه‌ها منحرف نمی‌شوند.

پس از تسلط طالبان، امریکا دارایی‌های بانک مرکزی را مسدود کرده است. هم‌چنان کمک‌های توسعه‌ای به افغانستان متوقف شده است. این موضوع و افزون بر آن، بی‌ثباتی سیاسی سبب شده است که اقتصاد افغانستان با خطر فروپاشی کامل روبه‌رو شود.
۸صبح
۲۰۲۲/۱۴/۰۱

توییت ها

مشاهده بیشتر

انفوگرافیک تلفات ماهیانه

اسلایدر تصاویر انستاگرام

اعلامیه ها