حبیب خان طوطاخیل ژورنالیست افغان 

حبیب خان طوطاخیل ژورنالیست افغان 

سه دلیل برای فروپاشی حکومت در افغانستان وجود دارد: جنگ نیابتی پاکستان، فساد در دولت و سطح بالای وابستگی به جامعه جهانی.

توییت ها

مشاهده بیشتر

انفوگرافیک تلفات ماهیانه

اسلایدر تصاویر انستاگرام

اعلامیه ها