واکنش کارا پتی راجع به گزارش اخیر ملل متحد در مورد گسترش فقر در افغانستان 

واکنش کارا پتی راجع به گزارش اخیر ملل متحد در مورد گسترش فقر در افغانستان 

چگونه می‌توانید مقاله‌ای در مورد قحطی گسترده در افغانستان بنویسید و به یکی از محرک‌های اصلی آن توجه نکنید: مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان توسط ایالات متحده؟

توییت ها

مشاهده بیشتر

انفوگرافیک تلفات ماهیانه

اسلایدر تصاویر انستاگرام

اعلامیه ها