ایجاد روابط جدید با کشورهای منطقه و جهان

معین سیاسی وزارت خارجه میگوید که امارت اسلامی تا اکنون سعی و تلاش خود را در ایجاد روابط جدید با کشور های منطقه و جهان نگهداشته و بزودی وضعیت در کشور خوب می شود.

توییت ها

مشاهده بیشتر

انفوگرافیک تلفات ماهیانه

اسلایدر تصاویر انستاگرام

اعلامیه ها