خروج نیروهای امریکایی از افغانستان

در این میان اعضای حکومتی افغانستان هشدار داده اند که با خروج نیروهای امریکایی از کشور، جنگ داخلی دیگری شکل می گیرد. 
اعضای ارشد طالبان معتقدند که تا زمانی که نظام اسلامی و انچه که تقاضای ما است، براورده نشود، به جهادمان ادامه خواهیم داد!

توییت ها

مشاهده بیشتر

انفوگرافیک تلفات ماهیانه

اسلایدر تصاویر انستاگرام

اعلامیه ها