ظهور مجدد طالبان

 هر ساله شاهد این بودیم که چگونه طالبان به قدرت رسیدند. انها دو بار افغانستان را تصرف کردند نه به این دلیل که در حکومتداری مهارت دارند، بلکه به خاطره دیگر بازیگران موجود در افغانستان و به خاطر شکست هایی که متحمل می شوند .... 

 منبع: خبرگزاری وُکس

توییت ها

مشاهده بیشتر

انفوگرافیک تلفات ماهیانه

اسلایدر تصاویر انستاگرام

اعلامیه ها