بلال سروری در مصاحبه با چینل خبری TRT WORLD

هیچ کسی در افغانستان در امنیت نیست.
همه ما ژورنالیست ها در خط مقدم جنگ قرار داریم و هیچ امنیتی نداریم.
بیش از هر زمان دیگر باید صدای ما ژورنالیستان در مذاکرات صلح شنیده شود.
کشورها و نهادهای بین المللی فقط به گفتن تسلیت و اعلامیه دادن کفایت می کنند که این ناراحت کننده است باید بیش از هر زمان دیگری دست به کار شوند تا جلو فجایع بیشتر گرفته شود.
این ترور رویاها، زندگی و ارزوها است. توانمندترین و جوانترین نسل افغانستان مورد هدف گروه های تروریستی قرار می گیرند!

توییت ها

مشاهده بیشتر

انفوگرافیک تلفات ماهیانه

اسلایدر تصاویر انستاگرام

اعلامیه ها