شهرزاد اکبر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر

امید داشتن را سخت عنوان میکند، او هر روز امید را برای خود زنده میکند اما میگوید که هیچ برنامه ای وجود ندارد. ما برای آینده مردم افغانستان به خصوص زنان امیدواری داریم!

وی در ادامه مصاحبه اش با لیز دوسِت ژورنالیست بی بی سی می افزاید: "ما هنوز نمی دانیم چه کسی همکاران ما را کشته است.  ما پاسخی نداریم و هیچ کس تاکنون مسئولیت حمله را نپذیرفته است!"

توییت ها

مشاهده بیشتر

انفوگرافیک تلفات ماهیانه

اسلایدر تصاویر انستاگرام

اعلامیه ها