پول و قدرت باعث تولید تریاک در افغانستان خواهد شد، اما طالبان چگونه از این تجارت سوداور دوری خواهند کرد؟

پول و قدرت باعث تولید تریاک در افغانستان خواهد شد، اما طالبان چگونه از این تجارت سوداور دوری خواهند کرد؟

افغانستان بیشتر تریاک و هروئین مورد نیاز جهان را تولید می کند اما طالبان ادعا می کنند که دیگر مواد مخدر تحت حاکمیت این کشور تولید نخواهد شد.

تولید مواد مخدر، عمدتا تریاک، محرک بزرگی در اقتصاد افغانستان است و طالبان از آن به عنوان راهی برای جمع آوری درآمد برای خرید سلاح و ایجاد نفوذ برای تصرف کشور استفاده کرده است.

از آنجا که این گروه به شدت بر تولید، کشت و قاچاق تریاک متکی است، ایده متوقف کردن آن برای بسیاری دور از ذهن به نظر می رسد.

این کشور بین ۸۰ تا ۹۰ درصد از عرضه جهانی تریاک غیرقانونی را تولید می کند و همچنین منبع حشیش، داروهای ترکیبی مانند متامفتامین ها و افدرا است، یک گیاه وحشی با اثرات شبه سرعتی که در مت کریستال استفاده می شود.

در انگلستان، ۹۵ درصد هروئین از افغانستان و هروئین از این کشور به هر منطقه ای از جهان قاچاق می شود، به جز آمریکای لاتین، که منابع خاص خود را دارد.

اروپا مقصد اصلی هروئین افغانستان است که از طریق ترکیه و منطقه بالکان قاچاق می شود.

بر اساس نظر سنجی تریاک افغانستان انجام شده، وسعت وسیعی از زمین های کشاورزی به کشت خشخاش واگذار شده است زیرا این یک محصول نقدی با درآمد بالا است و حدود ۲۲۴ هزار هکتار (۵۵/۳۵۱۶ هکتار) در سال ۲۰۲۰ افزایش ۳۷ درصدی را نسبت به سال ۲۰۱۹ نشان می دهد.

اکثر ولایات افغانستان تحت تاثیر کشت خشخاش قرار دارند، ۲۲ ولایت از ۳۴ ولایت.

تخمین زده می شود که در هر هکتار ۲۸ کیلوگرام تریاک تولید می شود، به این معنی که سال گذشته در مجموع ۶۳۰۰ تن تریاک کشت شده است.

قیمت تریاک در مزرعه ۱۳ درصد از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ به ۴۰ پوند در کیلوگرام کاهش یافت و ارزش کل تولید تریاک در سال گذشته ۲۵۶ میلیون پوند برآورد شد. این کمترین میزان از زمان شروع نظارت در سال ۲۰۰۹ است و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۷ به بالاترین قیمت در حدود ۱/۱ میلیارد پوند رسید.

حداقل یک پنجم تولید ناخالص داخلی افغانستان از تجارت تریاک است.
اسوشیتدپرس
۲۰۲۱/۲۰/۸

توییت ها

مشاهده بیشتر

انفوگرافیک تلفات ماهیانه

اسلایدر تصاویر انستاگرام

اعلامیه ها