دموکراسی

1399-12-10

محافظت از دستاوردهای شکننده افغانستان

​​​​​توافق صلح احتمالی افغانستان، که مستلزم خروج تعداد قابل توجهی از نیروهای خارجی در ازای تضمین های امنیتی توسط طالبان، در حالی که این کشور در یک چهارراه مهم با آینده ای نه چندان درخشان، قرار گرفت...

بیشتر بخوانید

دموکراسی

1399-10-25

نلسون اورلانا گارسیا

دیدن او اینگونه عجیب و غریب ، بسیار ساکت و آرام بود. او از زمان آمدن به ایالات متحده با دو برادر نوجوان برای پیوستن به مادرشان که سالها جلوتر از آنها آمده بود ، زندگی خود را در حرکت مداوم گذرانده ب...

بیشتر بخوانید

توییت ها

مشاهده بیشتر

انفوگرافیک تلفات ماهیانه

اسلایدر تصاویر انستاگرام

اعلامیه ها